Limbi Slave

Departamentul de traduceri în LIMBI SLAVE

Cel mai numeros grup de limbi direct înrudite, care se vorbesc în Europa, este acela al limbilor slave. În prezent, limbile slave se impart în trei grupuri: de răsărit (rusă, ucraineană, bielorusă), de apus (polonă, cehă, slovacă, sârbă lusaciană, sorabă și polabă – azi dispărută), de sud (sârbo-croată, slovenă, bulgară, macedoneană). Pentru cele mai importante limbi slave echipa Agenţiei de traduceri Tradoteca® realizează traduceri autorizate, traduceri legalizate, interpretariat. 

În comparație cu limbile germanice și cele romanice, limbile slave au un caracter mai arhaic, mai conservator și de aceea mai apropiat de originalul indo-european. Limbile slave, ca și cele germanice, au la bază o limbă comună, numită convențional slava comună. Aceasta a avut o evoluție îndelungată de la separarea ei de indo-europeană până la împărțirea în limbile slave atestate.

Există milioane de persoane a căror limbă maternă este o limbă slavă. Limbile slave fac parte din limbile indo-europene. Există aproximativ 20 de limbi slave. Cea mai importantă dintre ele este rusa. Rusa este limba maternă a peste 150 milioane de persoane. Urmează poloneza şi ucraineana, vorbite de 50 milioane de persoane, fiecare.

Limbile slave au ca origine o protolimbă comună. Pornind de la aceasta, diferite limbi s-au dezvoltat relativ târziu. Acestea sunt mai tinere decât limbile germanice sau romane. O mare parte a vocabularului limbilor slave este asemănător. Acest lucru este datorat faptului că au fost separate relativ târziu unele de altele. Din punct de vedere ştiinţific, limbile slave sunt conservatoare. Acest lucru înseamnă că încă prezintă multe structuri vechi. Alte limbi indo-europene au pierdut aceste forme vechi. Iată de ce limbile slave sunt foarte interesante pentru cercetare. Datorită lor, putem trage anumite concluzii asupra limbilor mai antice. Cercetătorii încearcă să reconstituie limbile indo-europene. Una dintre caracteristicile limbilor slave este numărul mic de vocale. Pe de altă parte, acestea au un număr de sunete care nu există în alte limbi. Iată de ce vest-europenii au adesea dificultăţi cu pronunţia.

Limba polonă este considerată una din limbile cel mai dificil de învăţat. Marcată de repetiţii ale sunetelor „şuierate”, pronunţarea limbii polone este caracteristică prin accentul pus pe penultima silabă şi prin vocalele nazale, absente la alte limbi slave. Alfabetul polonez include douăzeci şi şase de consoane şi nouă vocale, din care unele sunt proprii numai acestei limbi.

Limba polonă este limba vorbită de aproximativ 40 milioane de persoane în Polonia şi de un număr important de emigranţi stabiliţi în Europa occidentală şi în America. Ea aparţine grupului limbilor slave occidentale. Ea se distinge prin următoarele principale trăsături: alternantele vocalice e/a, prezenţa vocalelor nazale e şi a dispărute în celelalte limbi slave, abundenţa consoanelor numite „şuierate” (din punct de vedere acustic) rezultate din palatalizare.

Tradoteca®, agenția de traduceri online este specializată în traducerea limbilor slave. Echipa noastră de traducători nativi de limba polonă, rusă, bulgară, armeană, croată, sârbă sau ucraineană dispune de competențe lingvistice și diplome recunoscute pentru a asigura traduceri fidele, rapide şi corecte la prețuri competitive. Ȋnțelegem importanţa unei traduceri corecte și fidele pentru clienții noștri într-un termen cât mai scurt şi de aceea ne adaptăm permanent cererilor clienţilor noştri.

Formular de cerere oferta:

AutorizatăLegalizatăPredată în format electronic

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Mai multe detalii gasiti pe pagina Politică de confidenţialitate si Utilizare cookies. Pentru a accepta cookie-urile de pe acest site, apăsaţi pe butonul "Sunt de acord" sau continuaţi navigarea pe site.