Limbi Scandinave

Departamentul de traduceri în LIMBI SCANDINAVE

În ce constă procesul de traducere într-una din limbile scandinave? Răspunsul la întrebare poate să vină de la ”radiografia” tuturor valorilor lingvistice, de stil, literare, semantice aflate într-o permanentă acumulare de cunoștințe din sferele culturii și științei civilizației, cu scopul de a transmite cât mai fidel informațiile din limba maternă în limba daneză.

Mijloc important de îmbogățire a limbii, modalitatea de integrare a ideilor, conceptelor specifice, parafrazând pe Puskin, activitatea de traducerea poate fi considerată calul de tracțiune al culturii, cu valențe multiple, destin desăvârșit prin efort și dăruire.

Bazele teoretice ale procesului traductiv îşi propun să dezvăluie legile, principiile, metodele, tehnicile, procedeele şi regulile acţiunii eficiente. Arta constă tocmai în priceperea de a transpune această teorie în practică.

Demersul poate fi pornit de la ideea potrivit căreia teoria traducerii limbilor scandinave trebuie să apeleze la forme de prelucrare: lingvistică fundamentată științific, estetică – ca artă a transpunerii poetice, intermediară – rezultată din apropierea a două sfere lingvistice, aceea a traducătorului interferată cu cea a autorului.

Arta traducerii limbii daneze ca disciplină de sine stătătoare se manifestă printr-o ”știință” deosebită de a utiliza și valorifica o politică specifică creatoare, ce produce adevărate miracole asupra textului dens, plin de sens, pe și în parcursul căruia adăugarea sau omisiunea reușește să reducă la maximum eventuale consecințe negative izvorâte din activitatea de concepție. Traducerea în/din limba daneză va rămâne o prestație intelectual-creativă, o provocare, iar profesia de traducător de limba daneză va însemna, înainte de toate, profesionalism, dedicație, simț al răspunderii, munca micul artist care oglindește realitatea prin imagini expresive.

Limba suedeza, provenită din aceiași familie a limbilor germanice de nord, apare odată cu inventarea presei de tipar, a traducerii în limba suedeză a Bibliei, fapt ce constituie un pas major spre o ortografie mai consistentă a limbii. Cunoaște o evoluție din dialectele centrale suedeze prezente în secolul al XIX-lea și devine de sine stătătoare la începutul secolului al XX-lea. Este limba oficială și națională a Suediei  vorbită în majoritate de către aproximativ 9 milioane de oameni în Suedia și alte zone din Finlanda, unde are același statul legal cu limba finlandeză. Vocabularul limbii suedeze este compus în majoritate din cuvinte de origine germanică, acestea fiind împrumutate din limba germană, germana de jos mijlocie și, într-o oarecare măsură, din limba engleză. Alfabetul este alcătuit din 29 de litere, dintre care 26 de litere sunt standarde ale alfabetului latin iar celelalte trei litere sunt specific suedeze.

Lingviștii sunt de părere că acest ”trio” norvegiană| suedeză |daneză reprezintă un exemplu perfect de limbi mutual-inteligibile, adică vorbitorii se pot înțelege fără a studia limba celuilalt.

Cunoașterea limbilor scandinave contribuie la deschiderea de noi orizonturi culturale, la conștientizarea de către cei interesați a diversităților lingvistice deosebite și nu în ultimul rând la înțelegerea interacțiunii și diferențelor dintre români și popoarele nordice.

Apelând la serviciile de traducere oferite de Agenția de traduceri online Tradoteca® beneficiați de o echipă formată din cei mai buni specialiști în domeniul traducerilor pentru oricare din limbile scandinave (suedeză, norvegiană sau dane­ză).

Formular de cerere oferta:

AutorizatăLegalizatăPredată în format electronic

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Mai multe detalii gasiti pe pagina Politică de confidenţialitate si Utilizare cookies. Pentru a accepta cookie-urile de pe acest site, apăsaţi pe butonul "Sunt de acord" sau continuaţi navigarea pe site.