Agenția de traduceri legalizate Tradoteca  oferă clienților servicii de traducere și interpretariat în timp real în peste 23 de limbi străine adresate atât corporațiilor cât și companiilor și persoanelor fizice și propune soluții pentru fiecare proiect printr-un sistem securizat de vizualizare a lucrărilor chiar din momentul predării lucrării spre traducere.

Tradoteca beneficiază de peste 5 ani experiență în domeniul traducerilor scrise și orale, fiind o echipă formată din peste 200 de traducători autorizați de Ministerul Justiției, specializați în foarte multe domenii. Experiența noastră profesională este determinată de colaborarea cu diverși parteneri români și străini, case de avocatură, instituții publice, organizații și societăți comerciale, cu care am dezvoltat relații frumoase și de durată.

Birou traduceri legalizate Bucuresti

 

Pentru a răspunde cererilor clienților noștri, ne-am specializat în diverse domenii realizând traduceri în domeniile:

ECONOMICO – FINANCIAR (rapoarte economice și financiare, bilanțuri și raportări fiscale, declarații fiscale, certificate de atestare fiscală, extrase bancare, condiții de creditare, documente justificative, dosare de participare la licitații etc).

Proiecte reprezentative:

1. „Caiet de clauze administrative generale” – traducere din limba franceză, volum 170 pagini, termen de predare 2 zile;

2. „Model financiar – document informativ Comarnic-Brașov” – traducere din limba engleză, volum 80 pagini, termen de predare 2 zile;

3. „Reglementarea achiziţiilor publice, decret prezidenţial” – traducere în limba franceză, volum 250 pagini, termen de predare 4 zile;

4. „Legea societăţilor comerciale internaţionale”- traducere din limba engleză, volum 320 pagini, termen de predare 4 zile.

COMERCIAL – JURIDIC  (contracte, cereri și oferte, manuale de specialitate, acte de constituire, documente de transport, hotărâri și decizii ale organelor abilitate, decrete, legi, hotărâri judecătorești, procuri notariale, sentințe civile și penale, citații, adrese către Curtea europeană a drepturilor omului, acte de cesiune, titluri executorii, legislație și norme europene etc)

Proiecte reprezentative:

1. „Prospect și catalog de produse Alcachofa – produse de slăbit” – traducere în limbile franceză, engleză, spaniolă, italiană, germană, volum 200 pagini, termen de predare 3 zile;

2. „Clipuri educative multimedia și marketing online” – traducere în limba franceză, 8 clipuri, termen de predare 3 zile;

3. „Legea 504/200 CNA” – traducere în limba italiană, volum 75 pagini, termen de predare 3 zile;

4. „Rapoarte de expertiză legală, rezoluţii și memorandum” Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”- traducere în limba germană volum 310 pagini, termen de predare 3 zile;

TEHNIC (manuale de specialitate, caiete de sarcini, fișe de instrucțiuni și instrucțiuni de fabricație, avize și aprobări etc )

Proiecte reprezentative:

1. „Caiet de sarcini, aviz de cerere și ofertă pentru realizarea lucrărilor de construcţii, Republica Algeriană Democratică și Populară” – traducere în limba franceză, volum 700 pagini, termen de predare în regim de urgenţă 4 zile;

2. „Fișe de semnificaţii, pregătire dosar de participare la licitaţii Alger” – traducere în limba arabă, volum 130 pagini, termen de predare 4 zile;

3. „Proiect tehnic Iluminat și comunicaţii” – traducere în limba germană, volum 330 pagini, termen de predare 5 zile;

4. „Instrumente Sofware Festo” – traducere din limbile engleză și germană, volum 950 pagini, termen de predare 8 zile;

MEDICAL (rapoarte și adeverințe medicale, fișe medicale și diagnostice, prospecte medicale, analize medicale, rețete medicale, reviste de specialitate etc)

LITERAR ( beletristică, antologii de texte literare din literatura universală, poezii , etc)

Proiecte reprezentative:

1. „Din spital, Poeme cu prietenii”, scriitorul Nicoara Mihali – traducere în limba franceză, volum 54 de poezii, termen de predare 7 zile, 2011;

2. „Săpânţa – plăcerea textului” scriitorul Nicoara Mihali – traducere în limba franceză, volum 125 pagini, termen de predare 5 zile, 2012;

3. „Mărturii ale credinţei noastre din Oltenia, Muntenia, Transilvania” publicat de Editura Universitaria, sub patronajul Muzeului Naţional al Satului «Dimitrie Gusti» – traducere în limba franceză, volum 120 pagini, termen de predare 6 zile, 2013;

4. „Mărturii de artă și cultură ortodoxă din Episcopia Tulcii” publicat de Editura Universitaria, sub patronajul Muzeului Naţional al Satului «Dimitrie Gusti» – traducere în limbile franceză și engleză, volum 90 pagini, termen de predare 10 zile, 2013;

5. „Portul popular din România” publicat de Editura Universitaria, sub patronajul Muzeului Naţional al Satului «Dimitrie Gusti» – traducere în limba engleză, volum 50 pagini, termen de predare 4 zile, 2014;

6. „Mărturii de artă și cultură ortodoxă din Episcopia Alexandriei si Teleormanului” publicat de Editura Universitaria, sub patronajul Muzeului Naţional al Satului «Dimitrie Gusti» – traducere în limba franceză, volum 105 pagini, termen de predare 10 zile, 2014;

Acte cu caracter personal ( certificate, diplome, livrete, permise, adeverințe, documente de identitate, cărți de muncă etc)

Serviciilor specializate de traducere în/din majoritatea limbilor europene li se adaugă serviciile asociate de legalizare, DTP (prelucrarea imaginilor), colaționare precum și serviciile gratuite incluse precum scanarea, multiplicarea, tehnoredactarea, tipărirea, îndosarierea, transportul și predarea documentelor traduse.