În lumea atât de complexă a zilelor noastre transferul actual de interes dinspre traducerea literară către traducerea specializată impune o implicare tenace, perseverentă, individuală dar și în echipă. Cu expertize dovedite, cu competențe lingvistice evidențiate de traduceri  în diverse domenii, Agenția de traduceri online Tradoteca® a acordat de-a lungul timpului un rol important serviciilor de traduceri specializate din limbile slave (slovacă, cehă, polonă, croată, sârbă, bulgară)

Acoperind necesarul de combinații de limbă, derulând cu profesionalism, creativitate, competențe juridice, simț lingvistic de finețe cu îmbinările riguroase ale terminologiei specifice acestui domeniu, cu aplicativitate strictă a convențiilor tipografice, am lărgit plaja de prestații a procesului de traducere în baza atestării emise de Direcția pentru Servicii Juridice a Ministerului Justiției. Acest tip de activitate de traducere autorizată a documentelor cu caracter juridic poate implica, la cerere, procesul de legalizare a materialelor traduse, prestație prin care un notar agreat de noi sau de client certifică autenticitatea documentului și a semnăturii traducătorului.

Trăsăturile distincte și caracteristice domeniului juridic creează actului de traducere specializată din limbile slave o oarecare dificultate, determinată de necesitatea preciziei la nivelul transferului lingvistic între limba sursă și limba țintă, în scopul impus de a nu denatura sensul termenilor în timpul transmiterii. Noțiunile tipice dețin sensuri specifice iar demersul de traducere interpretat eronat, cu scoatere din context poate genera neajunsuri cu impact neplăcut beneficiarului.

Documentele juridice care adeveresc, atestă, constată, conferă un drept sau o obligație sunt imperative și intervin cu predilecție în procesul de traducere ca acte care confirmă sau nu, nerespectarea unei sarcini stabilite de foruri implicate în sistemul judiciar.

O traducere strictă a termenului juridic a hotărârilor judecătorești, dispoziții, declarații de repatriere, proceduri de arbitraj, contracte destinate persoanelor fizice pentru departamentele juridice ale companiilor, traduceri autorizate ale actelor notariale, administrative, pentru sectoarele și firmele de Resurse Umane, traduceri de acte constitutive ale legislației bancare, revizuite terminologic de traducători specializați în domeniul, legalizate de cabinete notariale acreditate și supralegalizări conform normelor Convenției de la Haga (apostilare) fac obiectul prestațiilor noastre – adaptate actualizărilor judiciare din țara limbii țintă, cu utilitate în cultura țintă.

Prin identificare și adaptarea elementelor specifice, îndepărtând orice urmă de confuzie și interpretare eronată, transpunem documente cu aspect rigid în materiale traduse elaborat, cursiv, cu o prezentare finală estetică care îndeplinește exemplar scopul pentru care a fost solicitată traducerea.

Am tradus cu succes proiecte pentru clienţii noştri CITY INSURANCE, IMMO REAL ANCHOR, SALCIANU ATTORNEYS AT LAW, GHERGULESCU LAW OFFICE, MURAR SI ASOCIATII, HAMMOND, BOGARU & ASSOCIATES, AV. DALINA IOANA TERZI, SOCIETATEA NOTARIALA „DEIURE”.  

Certificatul „FIRMĂ DE INCREDERE” obţinut de agenţia noastră în anul 2016 reprezintă confirmarea dată de Centrul de Cercetare a Opiniilor Clienților pentru calitatea serviciilor de traducere realizate de echipa noastră, reputația excelentă față de clienți și parteneri, atitudinea profesională către client și corectitudinea în conducerea activității.